سلام دو ماه پیش ما از سنگ کورین برای صفحه کابینت استفاده کردیم بعد از یکی دو هفته شروع به ترک خوردن کرد وروز به روز بیشتر شد متاسفانه سازنده هم جواب گو نیست