خونه کوچیک خیلی صمیمیت میاره عالیه من الان تو هزار متر زندگی م اما ارامش ندارم میخام ی اپارتمان ۴۵ متری بخرم فردا میرم ببینمش خ دوست دارم خونه کوچیکو البته خفه نباشه