%عکس - 10 تصویر دکوراسیون تابستانی، سرشار از حس زندگی

10 تصویر دکوراسیون تابستانی، سرشار از حس زندگی

رنگ های تابستانی از جمله رنگ های شاد و فرح بخش هستند که می توانند باعث ایجاد حس سرزندگی شوند. از این رو استفاده از آن ها در طراحی دکوراسیون داخلی می تواند باعث ایجاد فضایی شورانگیز شود. نکته مهمی که در استفاده از رنگ های تابستانی باید به یاد داشته باشید، استفاده از رنگ های خنثی در کنار آن ها در جهت ایجاد تعادل در فضای اتاق می باشد. در ادامه این عکس نوشته از ساختمانچی با ما همراه باشید و از این تصاویر ایده بگیرید.میز غذاخوری

%عکس - 10 تصویر دکوراسیون تابستانی، سرشار از حس زندگی

طراحی آشپزخانه

%عکس - 10 تصویر دکوراسیون تابستانی، سرشار از حس زندگی

%عکس - 10 تصویر دکوراسیون تابستانی، سرشار از حس زندگی

همان گونه که در تصاویر مشاهده می کنید، در تمامی قسمت ها از رنگ های شاد و سرزنده و الهام گرفته از طبیعت مانند سبز، آبی، زرد و غیره استفاده شده است. هم چنین استفاده از رنگ خاکستری و سفید در کنار این رنگ ها به ایجاد هارمونی در میان رنگ ها کمک کرده است.

کاناپه

طراحی آشپزخانه

%عکس - 10 تصویر دکوراسیون تابستانی، سرشار از حس زندگی

صندلی غذاخوری

طراحی داخلی