%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا

امروزه به دلایل مختلفی استفاده از محیط های کوچک بیشتر شده است و طراحان سعی می کنند در کارهایشان از فضاهای پرت نیز، بهره ببرند. ممکن است تصور شود که برخی از فضاها به دلیل کوچک بودن غیر قابل استفاده هستند اما تنها با استفاده بهینه از محیط و داشتن ایده های خلاقانه می توان از همین فضاهای کوچک و پرت برای ساخت محیطی زیبا استفاده کرد. در این قسمت از ساختمانچی نمونه ای از این نوع طراحی نشان داده شده است.

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت

%عکس - تصاویر طراحی دفتر کار در فضای پرت