15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

امروزه بسیاری از ساختمان سازان به ساخت آپارتمان های کوچک در سطح شهر روی آورده اند. از آن جایی که اجاره بها و خرید این گونه خانه ها پایین تر از خانه هایی با متراژ زیاد است، بسیاری از افراد این گونه آپارتمان ها را برای زندگی ترجیح می دهند. آن چه که مهم است، طراحی آپارتمان کوچک به شکل ساماندهی شده و کاربردی می باشد. در این مطلب از ساختمانچی تصاویری از دکوراسیون آپارتمان های کوچک را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. استفاده از این ایده ها می تواند در طراحی این گونه خانه ها به شما کمک کند. 15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

 

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

در طراحی آپارتمان های کوچک باید از استفاده وسایل زیاد اجتناب کرد. چرا که ایجاد هرگونه هرج و مرج باعث کوچک تر نشان دادن فضای آپارتمان می شود. همچنین بایداز وسایلی کاربردی و المان های چند منظوره استفاده کرد. برای مثال میزهای عثمانی نمونه ای از این المان ها هستند. چرا که می توان از آن ها هم به عنوان میز و هم صندلی استفاده کرد.

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک

15 تصویر برتر از طراحی آپارتمان های کوچک