%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

kianborna

keleman

رنگ ها جزء جدایی ناپذیر در طراحی دکوراسیون خانه هستند. ترکیب رنگ ها در دکوراسیون نکته مهمی است که باید به آن توجه شود. هم چنین باید توجه داشت که از رنگ ها در حد تعادل استفاده شده و در استفاده از آن ها زیاده روی نکرد. چرا که در این صورت نتیجه ای عکس به همراه دارد. رنگ های خنثی مانند رنگ خاکستری می تواند گزینه ای مناسب برای انتخاب باشد. چرا که این گونه رنگ ها نه تنها باعث ایجاد هرج و مرج در فضای خانه نمی شوند، بلکه به راحتی می توان آن ها را با سایر رنگ ها تلفیق کرد. در ادامه این مطلب از ساختمانچی تصاویری از طراحی خانه با استفاده از این رنگ را برای شما آماده کرده ایم. در ادامه با ما همراه باشید.%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

رنگ صورتی نمونه ای از رنگ هایی است که در کنار رنگ خاکستری تلفیق بسیار زیبایی ایجاد می کند. نکته مهم در استفاده از این دو رنگ در کنار یکدیگر، انتخاب طیف مناسب رنگ صورتی می باشد. اما باید بدانید این امکان وجود دارد که از هر طیف رنگ در کنار رنگ خاکستری و سایر رنگ های خنثی استفاده نمایید. استفاده از رنگ های خنثی باعث ایجاد تعادل در فضای اتاق می شود.

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی

%عکس - تصاویر خانه مدرن با استفاده از رنگ های خنثی