%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

گروه تولیدی صنعتی کیان برنا

هنگام طراحی دکوراسیون آشپزخانه باید به مکان قرارگیری سه المان اصلی سینک ظرفشویی، اجاق گاز و یخچال فریز که مثلث طلایی نام دارد توجه نمود. یک کدبانوی خانه دار باید به راحتی بتواند از این تجهیزات استفاده کند، بدون آنکه دچار زحمت شود. این قانون در تمام آشپزخانه ها خصوصاً آشپزخانه های ال شکل باید رعایت شود، از این رو طراحان همواره آن را مد نظر قرار می دهند. با مشاهده تصاویری که در این بخش از ساختمانچی به شما ارائه شده اند می توانید از ایده های استفاده شده الهام گرفته و آشپزخانه خود را به بهترین شکل با رعایت قانون مثلث طلایی طراحی کنید. با ما همراه باشید.

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل

%عکس - طراحی مدرن آشپزخانه های ال شکل