تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

یکی از فاکتورهایی که در زیبایی ساختمان تاثیرگذار می باشد، نمای ساختمان است. نمای ساختمان با توجه به نوع کاربری و مصالحی که برای ساخت آن مورد استفاده قرار می گیرد، متفاوت می باشد. برای مثال شیشه از جمله متریال هایی است که در ساخت نمای ساختمان های مدرن بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد. سنگ گرانیت از جمله سنگ هایی است که می توان از آن در فضای داخلی و نمای خارجی ساختمان استفاده کرد. مقاومت بالای این سنگ در شرایط مختلف آب و هوایی و طول عمر بالا، آن را به متریالی ایده آل برای استفاده در نمای ساختمان تبدیل کرده است. آن چه که در این مطلب از ساختمانچی با شما به اشتراک گذاشته ایم، تصاویری از نمای ساختمان با تلفیق شیشه و سنگ گرانیت می باشد. تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

طراحی بام سبز در این ساختمان یکی از المان هایی است که بر زیبایی این ساختمان بیش تر افزوده است. استفاده زیاد از شیشه در نمای ساختمان می تواند باعث روشنایی بیش تر فضای ساختمان شده و فرصت استفاده از نور طبیعی خورشید را فراهم کند.

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت

تصاویر نمای ساختمان با تلفیق شیشه و گرانیت