%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

kianborna

keleman

اگر به دنبال سبکی ساده و عاری از هرگونه تجملات هستید، سبک مینیمالیسم گزینه ای مناسب برای انتخاب می باشد. از ویژگی های این سبک می توان به سادگی در طراحی و سایر المان های به کار رفته در آن اشاره کرد. در سبک مینیمالیسم از وسایل در حد نیاز استفاده شده و از استفاده بیش از حد وسایل اجتناب می شود. ویژگی های این سبک شباهت زیادی به طراحی مدرن دارد. از این رو تلفیق این دو سبک می تواند ایده مناسبی برای طراحی دکوراسیون داخلی باشد. در این مطلب تصاویری زیبا از تلفیق این دو سبک، آماده کرده ایم. در ادامه با ما همراه باشید. %عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

همان گونه که مشاهده می کنید، در طراحی این خانه از المان های ساده استفاده شده و از ایجاد هرج و مرج در فضای خانه جلوگیری شده است. هم چنین استفاده از رنگ ها نیز محدود بوده و از رنگ های خنثی بیش تر استفاده شده است. این همان چیزی است که سبک مینیمالیسم را از سایر سبک ها متمایز می کند.

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون

%عکس - تصاویر تلفیق سبک مینیمالیسم و مدرن در دکوراسیون