بنر آچاریست تبلیغات
 
بنر کی پلاس بنر آبین
%عکس - بام سبز, گامی به سوی زیباسازی ساختمان

بام سبز, گامی به سوی زیباسازی ساختمان

khedmatazma

kianborna

بام سبز پوششی برای زیباسازی بام ساختمان محسوب میشود که مجموعه ای فراتر از گل و گیاه را در بر میگیرد. نکته اصلی در طراحی و اجرای بام سبز, استفاده از غشای ضد آب به منظور جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به ساختمان میباشد. در واقع باید یک زهکشی اصولی قبل از اجرای بام سبز بر روی پشت بام انجام شود. بام سبز در انواع مختلف اجرا می شود که در ذیل به توضیح آن ها پرداخته ایم. با ساختمانچی همراه باشید.

بام سبز گسترده

بام سبز گسترده رایج ترین نوع بام سبز میباشد که گیاهان در لایه ی نازک خاک آن قابلیت رشد دارند و در طول سال یک یا دو بار نیازمند آبیاری و مراقبت هستند. از ویژگیهای این نوع بام میتوان به آبیاری محدود و مراقبت خیلی کم از گیاهان اشاره کرد. در واقع بام سبز گسترده مانند یک سیستم خودنگهدار عمل میکند که نیازمند حدالقل نگهداری و مراقبت میباشد. به دلیل کم عمق بودن محیط کشت این بام, تنها یک یا دو نوع گیاه را میتوان بر روی این بام ها کاشت. بام سبز گسترده هم بر روی سقف های مسطح و هم بر روی سقف های شیبدار قابل طراحی و اجرا هستند.

بام سبز متمرکز 

بام سبز متمرکز عملکردی متفاوت نسبت به بام سبز گسترده دارد. عمق خاک در این بام ها عمیق است و قابلیت کشت و پرورش انواع گیاهان را از جمله گیاهان خوراکی دارد. بام سبز متمرکز مانند یک پارک یا باغچه ی وسیع عمل میکند که نیازمند آبیاری منظم, هرس نمودن و زیرو رو کردن میباشد. به دلیل بار سنگین گیاهان بر خاک این بامها, نگهداری و مراقبتهای اصولی باید از گیاهان صورت گیرد. گاهی اوقات طراحی این نوع بام ها با درختان بزرگ و حتی آب نماهای زیبا همراه است که این امر نیازمند مقاوم سازی اصولی سازه میباشد. بام سبز متمرکز قابل دسترسی عمومی ست و به عنوان یک پارک سبز و محیطی برای استفاده در نظر گرفته شده است.

بام سبز مدولار

پوشش بام سبز مدولار شامل جعبه های مخصوصی ست که گل و گیاه در آنها کاشت و نگهداری میشوند. در این نوع بام برای اینکه ریشه ی گیاه به بام ساختمان نفوذ پیدا نکند از فویل پلی اتیلن به عنوان غشای ریشه در زیر جعبه ها استفاده میشود. این لایه از نفوذ آب به پشت بام خانه جلوگیری میکند. بعد از نصب غشای ریشه , جعبه هایی که از سه لایه ی زهکشی, بستر رول سبز و پوشش گل و گیاه تشکیل شده اند بر روی آن قرار داده میشوند.

بام سبز ترکیبی

بام سبز ترکیبی, تلفیقی از بام سبز گسترده و متمرکز میباشد. این نوع بام ظرفیت بار بیشتری برای کشت گل و گیاه دارد.