دیروز زنگ زدم یکی از شرکتا آهن و فولاد قیمت تیرآهن گرفتم ثبت سفارش کردم امروز زنگ زدن میگن قیمت کشیده بالا باید مابه تفاوت بدی منم زیربار این حرف نرفتم و سفارشمو لغوکردم . گشتم آسرون رو پیدا کردم باهمون قیمتی که دیروز سفارش ثبت کرده بودم تیرآهن ازشون خریدم و بارمو ارسال کردن. درسته بازار ثبات نداره ولی خوبه یه سریا وجدانشونو به چندرغاز نفروشن . مرسی از آسرون